Telegram fra Asien-Expeditionen

Konsortiet der i dette Øjeblik er forsamlet til Planlægning af den forestaaende Expedition har netop med stor Fornøjelse modtaget følgende Telegram fra Asien-Expeditionen som består af nogle af vore fremmeste Expeditionsmedlemmer. 

Saaledes skete det at Baron Grønbæk og Prof. Gregersen traf hinanden i den ældgamle by Vientiane, ved Halvmånen over den brusende Mekong. Asien-Expeditionen der iøvrigt bestaar af Dr. Schmidt og Hr. Madsen har gjort grundige observationer i det asiatiske Vildnis. Vi har hugget Bananpalmer ned med Machetter for at redde Junglens vilde Elefanter fra en farlig Skæbne i den ekstravagante Tørke. Vi har opdaget Templer med inskriptioner om et ældgammelt Rige kaldet “Angkor”. De Indfødte konsumerer Ris i uoverskuelige mængder. Hele deres Liv er bygget op omkring denne Spise, som enhvert rigtigt kristeligt Land er opbygget om Kirken. Ligesom Negeren kun er glad når han spiller paa Tromme, er disse Mennesker kun glade hvis deres Risskaal er fyldt. Expeditionen er ved højt Humør, men dog truet af Farer som Malariamyg, Rabieshunde, Parasitter, Madforgiftning, Kolera, Hedeslag, Tørst og alle de andre Farer der lurer i denne vilde Natur. Vi har indsamlet en overordentlig mængde Artefakter og Skrifter på eksotiske sprog, hvoraf vi dog kun mestrer nogle faa Ord. Hvis vi har heldet med os og når tilbage til tryggere Breddegrader, vil vi se meget frem til aarets Afrika-Expedition, som vi allerede har lavet mindre Forberedelser til her fra det fjerne Østen.

Reklamer
Standard