Dr. Kobberup erklærer sig beredt til Expeditionen

Expeditionskontoret modtog i gaar et Længe ventet Brev fra Dr. Kobberup, en højt anset Botaniker, som Afrika-Expeditionen har taget Kontakt til. I Brevet meddeler Dr. Kobberup, der for Tiden er paa Rejse i Sydeuropa, med vanlig Kortfattethed og liden Sans for Humor, at han er beredt til Expeditionens Prøvelser. Konsortiet ønsker Dr. Kobberup velkommen i det voksende Selskab, der er fuldt beskæftigede med Planlægningen af den snarlige Rejse og som inden Længe vil offentliggøre et foreløbigt Program for Expeditionen. Brevet der er adresseret til Dr. Gregersen lyder som følger:

Rygter om en Afrika-Expedition har naaet mine Ører helt her ned i Spanien, hvor jeg i øjeblikket studerer hovedsageligt botaniske Seværdigheder, men ogsaa lokale Skikke og Traditioner. Jeg, Dr. Kobberup, er rede og fuldt ud kvalificeret for en saadan Expedition, hvor min Doktorgrad i Botanik uden Tvivl vil være uundværlig. Jeg er fuldt indforstaaet med det Ansvar der følger med ved Indtrædelse i Afrika-Expeditionens Mandskab, for ikke at tale om Farer og Prøvelser i Expeditionens haarde Stunder. Det er jo et Omraade hvor Beboere er kendt for Vildskab og et overmaadeligt højt Indtag af den lokale Drik, Øl.

Dr. Kobberup

 

Reklamer
Standard